Menu

Belangrijke boodschap over Solentum

Beste relatie,

Hierbij wil ik u informeren dat wij als HZPC besloten hebben om de bedrijfsactiviteiten van Solentum B.V. te gaan beëindigen per 1 mei 2021.

Belangrijkste reden voor deze beslissing is de achterblijvende financiële ontwikkeling van Solentum B.V.. Zonder enige twijfel zien en beseffen wij binnen HZPC het continu toenemende belang van digitale data in de agrarische bedrijfstak. Tegelijk constateren wij ook dat de acceptatie en het gebruik van digitale producten in de land en tuinbouw sector zich trager ontwikkelt dan in andere bedrijfssectoren.  In het specifieke geval van Solentum zien wij een vertraagde adoptie van de Solentum producten en services. Met als gevolg een beperkte afname en onvoldoende basis om onder de huidige omstandigheden succesvol en financieel gezond te opereren.

In het afgelopen half jaar hebben wij verschillende gesprekken gevoerd met partners binnen en buiten de agrarische keten met als doel financieel te participeren in Solentum B.V.. Ondanks dat ook bij vele van deze bedrijven er geen twijfel is over de ontwikkeling naar een meer gedigitaliseerde agrarische wereld, is gezamenlijke financiële participatie in Solentum B.V. momenteel een stap te ver.

De gevolgen van onze beslissing om de Solentum B.V. activiteiten per 1 mei a.s. te stoppen, betekenen dat vanaf dat moment de Solentum collega’s niet meer beschikbaar zijn. Zonder enige garantie op succes, kan ik u wel informeren dat wij nog met een aantal bedrijven in gesprek zijn voor de overname van één of meer producten en services van Solentum en zo de ondersteuning van de Solentum producten te continueren. Binnenkort hopen wij u te informeren of dit wel of niet gelukt is.

Ik wil mijn dank uitspreken naar het Solentum team. Als HZPC zijn wij trots op hun inzet en toewijding in de ontwikkeling en vermarketing van de Solentum producten en services. In de verschillende contacten naar u hebben zij zich altijd gepresenteerd als een waardige partner en hun verantwoordelijkheid getoond en genomen in goede en minder goede momenten. Hiermee is ontzettend veel waardevolle kennis en kunde opgebouwd die zeker niet verloren gaat en HZPC verder zal helpen in de verdere toekomst van de digitalisering.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik zal dan proberen al uw vragen zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijk groet

Herman Verveld

Commercial Director

HZPC Holding B.V.

T  +31 513 – 48 98 35
M +31 6 – 23 36 85 76